Konica Minolta Bizhub

Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO


Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO
Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO
Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO

Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO    Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO

Electrostatic laser copy, Tandem, indirect. Copy/print speed A4 mono (cpm).

Copy/print speed A4 colour (cpm). Copy/print speed A3 mono (cpm). Copy/print speed A3 colour (cpm). Autoduplex speed A4 mono (cpm). Autoduplex speed A4 colour (cpm). 1st Copy/print time mono (sec). 1st Copy/print time colour (sec). (may vary depending on the operating environment and usage).

25 - 400% in 0.1% steps; auto-zooming. Chapter Cover and page insertion Proof copy (print and screen) Adjustment test print Digital art functions Job setting memory Poster mode; Image repeat Overlay Stamping Copy protection. Equivalent to 1,800 x 600 dpi.

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS. Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS support), Windows 7 32/64, Server 2000, Server 2003, Server 2003x64, Server 2008, Server 2008x64 Macintosh 9. 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin. Direct print of PCL Direct print of PS Direct print of TIFF Direct print of XPS Direct print of PDF and Encrypted PDF files Mixmedia and mixplex Job programming Easy Set Overlay Watermark Copy Protection. Up to 78 opm (300 dpi via DF).

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Searchable PDF (optional), XPS, Compact XPS. 2,100 (single + group); LDAP support.

Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs. Analogue, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax. 600 x 600 dpi (ultra-fine).

Up to 33.6 Kbps. 2,100 (single + group). Up to 3,000 documents or 10,000 pages. Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication).

Secure print Encrypted PDF print Fax receiving Fax polling. System hard disc standard (GB). 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0. TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP. Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP.

Up to 100 originals; A6-A3; 35-210 gsm. A6-A3 full bleed; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm. Standard: 3,650 sheets Max. Tray 1: 500 sheets; A5-A3+; 64-256 gsm Tray 2: 500 sheets; A5-A3+; 64-256 gsm Tray 3: 1,500 sheets; A4; 64-256 gsm Tray 4: 1,000 sheets; A4; 64-256 gsm Manual Bypass: 150 sheets; A6-A3+; custom sizes; banner 64-300 gsm. Large Capacity Cabinet (1): 3,000 sheets; A4; 64-256 gsm Large Capacity Cabinet (2): 2,500 sheets; A4-A3+; 64-256 gsm. Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; booklet.

50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 gsm). 15 sheets or 14 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm). 285,000/1,140,000 (Drum/Developer). 220-240 V / 50/60Hz, less than 2.0 KW. 650 x 879 x 1155.

ISO 15408 EAL3 (in evaluation) IP filtering and port blocking SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication IPsec support IEEE 802.1x support User authentication Authentication log; Secure Print Hard disc overwrite (8 standard types) Hard disc data encryption (AES 128) Memory data auto deletion Confidential fax receiving Print user data encryption Copy Protection (copy guard, password). PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility. All specifications refer to A4-size paper of 80 g/m. The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications and network protocols as well as network and system configurations. The stated life expectancy of each consumable is based on specific operating conditions such as page coverage for a particular page size (5% coverage of A4).

The actual life of each consumable will vary depending on use and other printing variables including page coverage, page size, media type, continuous or intermittent printing, ambient temperature and humidity. Some of the product illustrations contain optional accessories. Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subject to change without notice. Konica Minolta does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. All brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Prdko druku / kopiowania A4 w czerni. Prdko druku / kopiowania A4 w kolorze.

Prdko druku / kopiowania A3 w czerni. Prdko druku / kopiowania A3 w kolorze.

Prdko w dupleksie A4 w czerni. Prdko w dupleksie A4 w kolorze. Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni. Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze. Okoo 45 (Czas nagrzewania moe si róni w zalenoci od rodowiska pracy i warunków uywania). 25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie. Rozdzia, dodawanie okadek i przekadek Kopia testowa Wydruk testowy ustawie Funkcje cyfrowe Przywoanie prac Pami ustawie prac Tryb plakatu; powtarzanie obrazu Nakadki, stemplowanie, ochrona kopii.

Odpowiednik 1800 x 600 dpi. Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS support), Server 2000, Server 2003, Server 2003x64, Server 2008, Server 2008x64 Macintosh 9. Bezporedni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na rónych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac Easy Set Nakadki, znak wodne, ochrona kopii. Do 78 skanów/minut (300 dpi przez podajnik DF).

JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS. 2100 (pojedyncze + grupowe), obsuga LDAP.

Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac. Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax. Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyanych faksem. Do 3000 dokumentów lub 10000 stron.

Publiczna Osobista (z hasem lub autoryzacj) Grupy (z autoryzacj). Wydruk poufny Wydruk zaszyfrowanych plików PDF Odbiór faksów Odpytywanie faksu. 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0. Do 100 oryginaów; A6-A3; 35-210 g/m². A6 - A3 od krawdzi do krawdzi Rozmiar uytkownika Maks. Taca 1: 500 arkuszy; A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m² Podajnik boczny: 150 arkuszy; A6-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); rozmiar uytkownika; baner 64-300 g/m². A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 gsm. Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, skadanie w pó, broszura. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okadki (do 209 g/m²). 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okadka (do 209 g/m²). 220-240 V / 50/60Hz, poniej 2,0 KW.

ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoy komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL 1.0 Obsuga IPsec Obsuga IEEE 802.1x Autoryzacja uytkownika, zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 moliwoci) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie pamici Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujcego uytkownika System ochrony kopii, haso. Wszystkie specyfikacje dotycz papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m.

Obsuga i dostpno wymienionych specyfikacji i opcji moe róni si w zalenoci od systemów operacyjnych, aplikacji, protokoów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu. Deklarowana trwao materiaów eksploatacyjnych zaley od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajno uytkowa materiau eksploatacyjnego zmienia si w zalenoci od sposobu uytkowania oraz pod wpywem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nonika, praca ciga lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotno.

Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposaenie dodatkowe. Specyfikacja i dane wyposaenia dodatkowego oparte s na informacjach dostpnych w momencie wydruku i mog zosta zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbdnoci podawanych specyfikacji. Wszystkie inne nazwy marek i produktów mog by zastrzeonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które nale do odpowiednich wacicieli, co niniejszym zostaje uznane. The item "Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO" is in sale since Friday, October 6, 2017. This item is in the category "Komputery i Tablety\Drukarki, skanery i akcesoria\Drukarki". The seller is "perfektprint2017" and is located in Gdansk.

This item can be shipped to all countries in Europe, all countries in continental Asia.
  1. Marka: Konica Minolta Bizhub
  2. MPN: C452

Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO    Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C452 PRINTER, XERO